Jaunimo iniciatyvos Šilutės krašto ateičiai

PROJEKTAS Nr. LEADER-10- ŠILUTĖ -01-001

Vietos projekto teikėjas: Jaunimo edukacinis centras

Vietos projektas įgyvendintas pagal II. prioriteto 2.2. priemonės „Kaimo gyventojų aktyvumo ir tapatumo skatinimas“ 2.2.2 veiklos sritį ,,Bendruomenių iniciatyvų spręsti vietos problemas rėmimas“.

Bendra vietos projekto vertė – 39 885 Lt.

Vietos projekto tikslas – gyvensenos kokybės siekimas, organizuojant jaunimo užimtumą kaime. Pasiekti rezultatai: Aptartos būsimų jaunimo iš Juknaičių, Usėnų, Vainuto, Pašyšių, Rusnės vietos projektų idėjos bendruomenės pasirengė jaunimo ir bendruomenių bendrų darbų planus.  Suorganizuoti 5 iniciatyviniai seminarai 5 kaimo bendruomenėse jungtinėms suaugusiųjų ir jaunų žmonių grupėms. Surengta viena 7 dienų bendruomeninė stovykla-praktikumas ir viena projekto rezultatų sklaidos konferencija Šilutės rajono bendruomenių, verslo atstovams, Šilutės r. politikams dėl jaunimo iniciatyvų suderinamumo. Parengtos jaunimo ir bendruomenių naujos  organizacijų įstatų redakcijos, registravimo dokumentai. Sukurta Jaunimo edukacinio centro interneto svetainė (www.jec.lt),  įsigytas nešiojamas,  daugiafunkcinis įrenginys ir programos. Projekto tęstinumas:  bendruomenių kuruojamos 5 Šilutės rajono  kaimo vietovėse veikiančios jaunimo organizacijos pateikė vietos projektų paraiškas 5 Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas metu.

Close Menu