Juknaičių gyvenvietės parko poilsio zonos renovacija

PROJEKTAS Nr. LEADER-10- ŠILUTĖ -01-003

Vietos projekto teikėjas: Juknaičių bendruomenė

Vietos projektas įgyvendintas pagal II prioriteto „Rajono bendruomenės aktyvinimas ir gyvenimo kokybės gerinimas“ 2.1 priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 2.1.2 veiklos sritį ,,Kaimo gyvenviečių viešųjų erdvių sutvarkymas ir įrengimas“.

Bendra vietos projekto vertė – 577 558 Lt.

Vietos projekto tikslai – tinkamai išplėtoti Šilutės r. Juknaičių kaime esančią poilsio zoną ir gerinti gyvenvietės viešąją infrastruktūrą; sudaryti sąlygas rajoninei, regioninei ir šalies kultūrinės veiklos plėtrai Juknaičiuose; ugdyti veiklią, kultūros paveldą puoselėjančią Juknaičių seniūnijos bendruomenę ir jos iniciatyvų pagrindu kurti patrauklią kaimo gyvenamąją aplinką. Įgyvendinus projektą  yra sutvarkyta vieša valstybinės reikšmės parko ir kultūrinio paveldo poilsio zona, pritaikyta naujoms kaimo funkcijoms ir reikmėms. Atnaujinta Juknaičių poilsio zonoje esanti estrada, įrengta surenkama estrados uždanga-palapinė, žiūrovų amfiteatras su apšvietimu, ištiesti pėsčiųjų takeliai ir mašinų stovėjimo aikštelės renginių ir parko lankytojams. Įgyvendintas   projektas sudaro sąlygas  kultūrinių renginių įvairovės plėtrai Šilutės rajone. Kompleksiškai sutvarkyta poilsio zona Juknaičiuose veikiančių  organizacijų iniciatyva  naudojama edukaciniams vietos ir regioniniams projektams, kultūriniams ir tradicinių kaimo švenčių renginiams.  Žiūrovų amfiteatro įrengimas – novatoriškas renginių organizavimui skirtos viešosios erdvės  sutvarkymo sprendimas.  Sutvarkyta gyvenvietės parko poilsio zona dera su  Šilutės raj. Juknaičių kaimo gamtiniais resursais (ąžuoliukų giraite, vandens telkiniais, mišku), Juknaičių architektūra ir įgyvendintais landšaftiniais projektais.  Juknaičių gyventojai rūpinasi parko priežiūra, perspėja netinkamai besielgiančius savus ir atvykusius.

Close Menu