Patvirtinta nauja Asociacijos „Lamatos žemė“ Vietos plėtros strategija 2023-2029 m.

DŽIUGI ŽINIA!!! 2023 m. spalio 13 d. patvirtinta „Asociacijos „Lamatos žemė“ (Šilutės r. vietos veiklos grupės) 2023–2029 m. vietos plėtros strategija“. Įgyvendinti skirta 1 624 841,00 Eur paramos suma.

VPS tema – Tvari, inovacijomis grįsta Šilutės r. VVG teritorijos ekonominė plėtra ir bendruomenės socialinis įgalinimas.

VPS suteiks galimybes pareiškėjams pasinaudoti parama kuriamam bei plėtojamam verslui kaimo vietovėse įskaitant ir socialinį, NVO veiklos projektams įskaitant mokymus ir atnaujinamą infrastruktūrą.

Su VPS gali susipažinti čia.

Close Menu