Šilutės rajono asociacijos vietos veiklos grupės (toliau VVG) įsikūrimą paskatino suaktyvėjęs bendruomeninių organizacijų judėjimas, taip pat 2003 metų gruodžio mėnesį Šilutės rajono mero A. Jako paskelbta iniciatyva visoms rajono seniūnijoms „2004-ji Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų bendruomenių bendradarbiavimo ir prasmingų darbų metai“. 2004 metų balandžio mėnesį viename iš mero inicijuotų renginių Juknaičių seniūnijoje įvyko konferencija „Bendruomenės pilnavertės gyvensenos modelis: dabartis ir perspektyvos“. Joje dalyvavo seniūnijų ir bendruomenių atstovai iš visų 13 rajono seniūnijų, Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Administravimo ir kaimo plėtros katedros mokslininkai bei Žemės ūkio mokslų ir technologijų parko Kaimo regioninės plėtros centro specialistai. Būtent šios konferencijos metu buvo pirmą kartą pradėta kalbėti apie vietos veiklos grupės įkūrimą Šilutės rajone, jos vaidmenį ir perspektyvą įsisavinant ES fondų lėšas. Šiai minčiai pritarė visi konferencijos dalyviai, viešai aptarta, kad steigimo reikalų drauge imsis seniūnijų ir bendruomenių atstovai, padedami rajono savivaldybės mero.

Šilutės rajono asociacijos vietos veiklos grupės „Lamatos žemė“ įsikūrimą taip pat paskatino suaktyvėjęs bendruomeninių organizacijų judėjimas bei 2003 – 2004 m. įvykę mokymo kursai ir seminarai LEADER programos tematika. 2004 m. liepos 7 dieną aktyvūs Rusnės, Juknaičių, Vainuto, Švėkšnos, Kintų ir kitų bendruomenių atstovai, norintys pagerinti gyvenimo kokybę kaime, susirinko Šilutės rajono savivaldybėje ir sutarė įkurti Šilutės rajono vietos veiklos grupę, kuri, dalyvaudama LEADER+ programoje, parengtų vietos plėtros strategiją bei organizuotų jos įgyvendinimą. VVG steigėjų grupę sudarė 17 asmenų. Buvo pasirašyta steigimo sutartis. Į VVG buvo kviečiami vietos lyderiai ir organizacijos, siunčiant raštus – kvietimus į visas Šilutės rajono seniūnijas ir kviečiant asmeniškai. Asociacijos steigiamajame susirinkime 2004 m. liepos 22 dieną, (protokolas 2004 07 22) buvo nutarta dėl stojamojo ir metinio nario mokesčio nustatymo, apsvarstyti ir patvirtinti Šilutės r. vietos veiklos grupės asociacijos įstatai, išrinkta asociacijos pirmininkė. Rugpjūčio mėnesį buvo įregistruota Šilutės rajono asociacija „Lamatos žemė“ (VVG), kurią sudarė bendruomenių atstovai, verslininkai, Šilutės rajono savivaldybės administracijos ir rajono tarybos deleguoti atstovai.

VVG veiklą reglamentuojantys teisės aktai

VVG projektai

APKLAUSOS REZULTATAI

Labai nuoširdžiai dėkojame visiems Šilutės rajono gyventojams, kurie dalyvavo Asociacijos „Lamatos žemė“ apklausoje. Kviečiame Jus susipažinti su apklausos rezultatais, kurie bus panaudoti  Šilutės rajono VVG…

Įgyvendinami vietos projektai, kuriems buvo skirtas finansavimas 2014-2020 m. laikotarpiu

UAB „Centas plius“ veiklos plėtra

Pareiškėjas – UAB „Centas plius“ 1.1. priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“, 1.1.2 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti Projekto Nr. ŠILU-LEADER-6A-D-2-2-2018…

Įgyvendinti vietos projektai, kuriems buvo skirtas finansavimas 2014-2020 m. laikotarpiu

Vietos projektai, kuriems buvo skirtas finansavimas 2007-2013 m. laikotarpiu

Bikavėnai – etnokultūrinis traukos židinys

PROJEKTAS Nr. LEADER-10- ŠILUTĖ -01-004 Vietos projekto teikėjas: Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras Vietos projektas įgyvendintas pagal II prioriteto „Rajono bendruomenės aktyvinimas ir gyvenimo kokybės gerinimas“…

Juknaičių gyvenvietės parko poilsio zonos renovacija

PROJEKTAS Nr. LEADER-10- ŠILUTĖ -01-003 Vietos projekto teikėjas: Juknaičių bendruomenė Vietos projektas įgyvendintas pagal II prioriteto „Rajono bendruomenės aktyvinimas ir gyvenimo kokybės gerinimas“ 2.1 priemonės „Kaimo…

Jaunimo iniciatyvos Šilutės krašto ateičiai

PROJEKTAS Nr. LEADER-10- ŠILUTĖ -01-001 Vietos projekto teikėjas: Jaunimo edukacinis centras Vietos projektas įgyvendintas pagal II. prioriteto 2.2. priemonės „Kaimo gyventojų aktyvumo ir tapatumo skatinimas“ 2.2.2…

VVG veiklos dokumentai

Close Menu