Bikavėnai – etnokultūrinis traukos židinys

PROJEKTAS Nr. LEADER-10- ŠILUTĖ -01-004

Vietos projekto teikėjas: Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras

Vietos projektas įgyvendintas pagal II prioriteto „Rajono bendruomenės aktyvinimas ir gyvenimo kokybės gerinimas“ 2.1. priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 2.1.1 veiklos sritį ,,Bendruomenių patalpų ir/arba visuomeninės paskirties pastatų  atnaujinimas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“.

Bendra vietos projekto vertė – 580 857 Lt.

Vietos projekto tikslas – Senųjų  kaimo tradicijų ir amatų išsaugojimas ir plėtra. Įgyvendinus projektą  yra pagerinta centrui ir kaimo bendruomenei labai svarbi infrastruktūra – pastatas, kuriame šiuo metu veikia senųjų kaimo tradicijų kultūros centras ir bendruomenės namai. Pastatas yra  apšiltintas, atnaujinta šildymo sistema, sutvarkyta stogo danga, pakeisti langai ir atlikti vidaus remonto darbai. Įrengtos patalpos edukacinei ir bendruomeninei veiklai:  įsigyta būtina kompiuterinė įranga ir baldai. Atnaujintose ir šiuolaikiškai  įrengtose patalpose centras rengia teminius renginius, susitikimus, mokymus, tikslinius seminarus įvairaus amžiaus gyventojams, edukacines programas skirtas  senųjų kaimo tradicijų sklaidai ir populiarinimui, bendrosios visuomenės kultūros ugdymui. Sudarytos sąlygas vaikų ir jaunimo, vyresniosios kartos, socialiai remtinų šeimų bei neįgaliųjų laisvalaikio užimtumui, meniniam ugdymui, skatinamas tradicinio liaudies meno ir amatų vystymasis, rengiamos amatų stovyklos. Projektas yra pasiekęs amatų kiemelio rodiklį.

Close Menu