Šilutės rajono kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas ir bendruomeninio verslumo ugdymas

Šilutės rajono kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas ir bendruomeninio verslumo ugdymas

Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonė „ Parama VVG veiklai , įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“  

Veiklos sritis:

  1. Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti;
  2. Parama potencialių vietos projektų vykdytojų , esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti.

Projekto vertė – 360000 Lt. Projekto trukmė:  2010.04.20 – 2015.06.10. Asmuo, atsakingas už projektą – Rimutė Pilipavičienė , Tel. Nr. 8-65281805

Projektas „Šilutės rajono kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas ir bendruomeninio verslumo ugdymas“ įgyvendinamas Šilutės r. asociacijos „Lamatos žemė“ veiklos teritorijoje. Jis aktualus tuo, kad visų pirma jis yra skirtas Šilutės rajono savivaldybės kaimiškųjų seniūnijų teritorijose  potencialių strategijos įgyvendinimo vietos projektų pareiškėjų mokymui ir pačios VVG narių įgūdžių, Vietos plėtros strategijos (VPS) įgyvendinimui Šilutės rajone,  stiprinimui. Antra, kad juo siekiame padėti pagrindus tolimesnei kaimo seniūnijų projektinei veiklai po 2015 metų, suformuoti asociacijos „Lamatos žemė“ programines veiklos kryptis ir išugdyti aktyvą, gebantį aprūpinti veiklos programą projektais ir ją administruoti. Pagrindinis projekto  įgyvendinimo metodas – mokytis veikiant. Mokymus organizuosime taip, kad jie būtų kuo naudingesni mokymų dalyviams. O tai reiškia, kad sieksime mokymų savalaikiškumo ir turinio aktualumo, mokymų suorganizavimo kokybės tam, kad jų pagrindu mokymų klausytojai galėtų nustatyti sunkumus  ir rastų tinkamiausius būdus  jiems spręsti, siekdami gyvenimo ir darbo kokybės gyvenamojoje vietovėje. 

Projekto pagrindiniai tikslai:

  •      Parengti kaimo gyvenamųjų vietovių plėtros strategines nuostatas ir strateginius planus;
  •      Parengti asociacijos “Lamatos žemė” ilgalaikę veiklos programą.

Inicijuoti teritorinėse kaimų bendruomenėse savišvietos planavimą ir savišvietos planų parengimą.

Close Menu