ĮGYVENDINAMAS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTAS  „Pažangaus kaimo koncepcijos kūrimas ir vystymas Tauragės ir Šilutės rajonuose“

ĮGYVENDINAMAS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTAS „Pažangaus kaimo koncepcijos kūrimas ir vystymas Tauragės ir Šilutės rajonuose“

Tauragės rajono vietos veiklos grupė (toliau VVG) partnerystėje su Šilutės rajono vietos VVG „Lamatos žemė“ bei Šilutės žuvininkystės regiono VVG „Žuvėjų kraštas“ įgyvendina teritorinio bendradarbiavimo projektą „Pažangaus kaimo koncepcijos kūrimas ir vystymas Tauragės ir Šilutės rajonuose“. Projektas vykdomas 7 teritorijose, t.y. trijuose  Tauragės r. seniūnijose: Gaurės, Tauragės (kaimiškoji) ir Žygaičių bei keturiose Šilutės rajono seniūnijose: Rusnės, Kintų, Juknaičių ir Vainuto.

Dažnai sakoma, kad LEADER yra ideali priemonė palaikyti atsirandančią pažangių (išmaniųjų) kaimų idėją vietos lygmeniu. Pažangiųjų kaimų koncepcija atkreipia dėmesį į kaimo vietovių poreikius ir galimybes, į kurias dažnai nekreipiama dėmesio, palyginti su miesto teritorijomis, taip  pat pabrėžia poreikį labiau sutelkti kaimo plėtros dalyvius pačiame vietos lygyje, kad kaimo vietovės išliktų ir klestėtų ateinančiais dešimtmečiais.

Pažangus kaimas, kas tai? „Pažangūs kaimai yra kaimo vietovių bendruomenės, kurios naudoja novatoriškus sprendimus, kad padidintų savo atsparumą, remdamasis vietos stiprybėmis ir esančiomis bei atsirandančiomis galimybėmis. Kurdami ir įgyvendindami savo ekonominių, socialinių ir (arba) aplinkos sąlygų gerinimo strategijas, jie pasikliauja dalyvavimo principu, ypač sutelkdami skaitmeninių technologijų siūlomus sprendimus. Pažangūs kaimai gauna naudą iš bendradarbiavimo su kitomis kaimo ir miesto bendruomenėmis ir veikėjais. Pažangaus kaimo strategijų inicijavimas ir įgyvendinimas gali remtis esamomis iniciatyvomis ir gali būti finansuojamos iš įvairių viešųjų ir privačių šaltinių.“ (Smart Villages | The European Network for Rural Development (ENRD) (europa.eu))

Įvertinę visas galimybes, potencialą ir perspektyvas Tauragės rajono VVG kartu su partneriais Šilutės rajono VVG „Lamatos žemė“ bei Šilutės žuvininkystės regiono VVG „Žuvėjų kraštas“ inicijavo teritorinio bendradarbiavimo projektą „Pažangaus kaimo koncepcijos kūrimas ir vystymas Tauragės ir Šilutės rajonuose“, kuris  finansuojamas  pagal Lietuvos kaimo plėtros programos 2014-2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį  „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ lėšomis.

Paramos lėšos – 99 842,00 Eur.

Partneriai 5% lygiomis dalimis prie projekto prisidėjo piniginėmis lėšomis.

Bendra projekto vertė – 105 097,00 Eur.

Projektas planuojamas įgyvendinti iki 2022 m. sausio 31 d.

Projekto tikslas – vystyti „Pažangių kaimų“ koncepciją Tauragės ir Šilutės regionuose, parengiant ir įgyvendinant atskirų teritorijų „Pažangaus kaimo strategijas“.

Pagrindinis projekto uždavinys – sukurti 7 numatytų seniūnijų Pažangaus kaimo strategijas, kurias bus galima integruoti į VVG  naujam finansavimo periodui kuriamas  kaimo plėtros strategijas.

Pažangaus kaimo strategijų parengimui, naudojantis metodika Smartrural21 https://www.smartrural21.eu/roadmap/, bus atliekami sekantys žingsniai: darbo pradžia – susitikimai su tikslinėmis grupėmis iš pasirinktų teritorijų, konteksto ir suinteresuotųjų šalių el. žemėlapių sudarymas, suinteresuotųjų šalių įtraukimas, planavimo veiksmai, veiksmų generavimas, finansavimas, stebėjimas (monitoringas), strategijos kūrimas.

Projekto idėja ir veikos buvo pasirinktos atsižvelgiant į tai, kad Pažangaus kaimo koncepcija taip pat aktuali įgyvendinant įvairias ES ir nacionalines darnaus judumo, atsinaujinančios energijos, bio ir žiedinės ekonomikos, socialinių inovacijų bei kitas sritis.  

Tikimės ir sieksime, kad projekto rezultatai, t.y. parengtos Pažangaus kaimo strategijos padės formuojant ir rengiant ne tik vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijas naujam finansavimo periodui, tačiau projekto įgyvendinimo patirtį perteikti ir LR Žemės ūkio ministerijai, jai formuojant naujas LEADER/CLLD priemonės įgyvendinimo gaires.

Įvykdyti viešieji pirkimai projekto veikloms vykdyti – laimėtojas UAB „Eurointegracijos projektai“.

Šiuo metu projektas jau pradėtas įgyvendinti, tačiau negali vykti planuojama eiga, t.y. susitikimai su tikslinėmis grupėmis, dėl šalyje ir visame pasaulyje įsivyravusios ekstremalios padėties. Jau parengta ir netrukus bus pradėta platinti poreikių anketa, pradėti rengti konteksto ir suinteresuotųjų šalių el. žemėlapiai.

Close Menu