Patirties sklaidos tobulinimas 2010 m.

Patirties sklaidos tobulinimas 2010 m.

Projektas „Asociacijos „Lamatos žemė“ kaimo plėtros programos įgyvendinimo patirties sklaidos tobulinimas“.

Veiklos sritis “ Nacionalinis kaimo tinklas“. Projektinis pasiūlymas pateiktas 2009m. lapkričio 16 d. Paramos paraiška pateikta 2010 m. kovo 15 d. Projekto vertė – 25 000 Lt. Projekto vadovas – Remigijus Budrikas. Projekto trukmė 2010.05.03-2010.12.31

Projektu siekiame gerosios patirties atrankos, informacinės medžiagos pateikimo kokybės. Jo metu  susisteminsime ir pateiksime medžiagą apie KPP įgyvendinimą Šilutės rajone, Lietuvos KPP programos kontekste Šilutės rajono savivaldybės kaimo bendruomenėms. Naudosime aktyvius medžiagos pateikimo būdus: paskaitas, grupinį darbą, konferencinius pranešimus, susistemintos medžiagos leidybą, skirtą kaimo bendruomenėms, Klaipėdos regiono Vietos veiklos grupėms ir Europos Vietos veiklos grupėms. Greta sektinų gerosios patirties pavyzdžių atrinkimo įgyvendinant KPP Šilutės rajone, aiškinsimės jos trūkumus ir numatysime KPP įgyvendinimo kokybės gerinimo būdus, kurių galėtų imtis kaimų bendruomenės ir regioninės Vietos veiklos.

Projekto tikslai:

  • Suteikti teritorinėms kaimo bendruomenėms informaciją apie Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos įgyvendinimo gerąją patirtį;
  • Surengti konferenciją Klaipėdos apskrities Vietos veiklos grupėms;
  • Išleisti leidinį.

Aukščiau paminėti tikslai neatsiejamai koreliuoja su priemonės veiklos srities tikslu, kadangi bus skleidžiama geroji KPP įgyvendinimo patirtis visos KPP rėmuose.

Close Menu