Pradėta rengti naujo laikotarpio Vietos plėtros strategija

Asociacija „Lamatos žemė“ 2022-08-19 pradėjo įgyvendinti projektą „ŠILUTĖS RAJONO VVG VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS 2023–2027 M. PARENGIMAS“

Projekto Nr. 42PP-KL-22-1-04006-PR001

Projekto tikslas – parengti Šilutės rajono VVG vietos plėtros strategiją 2023–2027 m., kuri integruotų praėjusio periodo metu sukurtas vertes bei nukreiptų kaimiškųjų teritorijų vystymąsi linkme, labiausiai atitinkančia teritorijos specifiką ir poreikius.

Close Menu