Asociacijos „Traksėdžių viltis“ projektas „Vaikų žaidimų aikštelės „Vaivorykštės spalvos“ įrengimas“

Partneriai: Šilutės rajono savivaldybės administracija, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla

Priemonė „Kaimo gyventojams skirtų paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ 2  veiklos sritis „Vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo galimybių gerinimas“

Projekto Nr. ŠILU-LEADER-6B-IJ-5-3-2018

Paramos suma – 10 613,05 Eur

Projektas pradėtas – 2019-05-09

Projektas baigtas – 2020-02-06

Projekto įgyvendinimo metu buvo sukurta patraukli šeimų su vaikais laisvalaikio praleidimo zona, taip telkiant bendruomenę, mažinant socialinę atskirtį ir skirtumus tarp miesto ir kaimo. Buvo įrengta estetiška, funkcionali vaikų žaidimų aikštelė su sūpuoklėmis, lipynėmis, karstyklėmis bei su saugia aikštelės danga, kuri apsaugo nuo susižalojimų krentat.

Close Menu