Stalių dirbinių gamybos ir pastatų rekonstravimo verslo kūrimas Kintuose

Pareiškėjas – Violeta Valiukevičienė

1.1. priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“, 1.1.1 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti

Projekto Nr. ŠILU-LEADER-6A-D-2-1-2018

Paramos suma – 45487,36 Eur

Projekto įgyvendinimo metu įsigyta nauja įranga ir įrenginiai skirti dailidžių ir stalių dirbinių gamybai bei statybai.

Close Menu