UAB „Centas plius“ veiklos plėtra

Pareiškėjas – UAB „Centas plius“

1.1. priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“, 1.1.2 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

Projekto Nr. ŠILU-LEADER-6A-D-2-2-2018

Paramos suma – 56755,25 Eur

Projekto įgyvendinimo metu įsigyta nauja įranga – LED ekranas su priedais, kuri skirta naujos paslaugos – meninių instaliacijų ir renginių vizualizavimui teikimo

Close Menu