Jaunosios veterinarijos gydytojos įsikūrimas Šilutės rajone

Pareiškėjas – Kamilija Tamavičiūtė

1.1. priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“, 1.1.1 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti

Projekto Nr. ŠILU-LEADER-6A-D-2-2-2018

Paramos suma – 11073,98 Eur

Projekto įgyvendinimo metu įsigyta nauja įranga reikalinga pradėti vykdyti veterinarijos gydytojos individualią veiklą ir leidžianti sukuti diagnostinių tyrimų paslaugą Šilutės rajone.

Close Menu