Jaunosios veterinarijos gydytojos įsikūrimas Šilutės rajone

Pareiškėjas – Kamilija Tamavičiūtė

1.1. priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“, 1.1.1 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti

Projekto Nr. ŠILU-LEADER-6A-D-2-2-2018

Paramos suma – 11073,98 Eur

Projekto įgyvendinimo metu įsigyta nauja įranga reikalinga pradėti vykdyti veterinarijos gydytojos individualią veiklą ir leidžianti sukuti diagnostinių tyrimų paslaugą Šilutės rajone.

K. Tamavičiutės projektas pristatytas Europai (European Network for Rural Develepment) plačiau žiūrėti https://www.youtube.com/watch?v=cn0637qlmKs

Close Menu